Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

„Giesmių giesmelė 2012“ Panevėžyje

Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje gegužės 5 dieną vyko tradicinė Lietuvos evangelikiškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblių bei chorų giesmių šventė „Giesmių giesmelė 2012“.
„Giesmių giesmelė“ – tai šventė vaikams, sukviečianti visų evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo ansamblius bei chorus savo giesmėmis garbinti Viešpaties vardą. Kasmet ši šventė organizuojama įvairiose Lietuvos vietovėse.

Skirsnemunės jaunimas, lankantis „Motinos – vaiko dienos užimtumo centrą“, kartu su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos jaunimu vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės taip pat dalyvavo giesmių šventėje. Šiemet kaip niekad susibūrė daug jaunimo, net 22 choristai atstovavo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijai. Choras patyrė daug naujų įspūdžių, išgirdo naujų, negirdėtų giesmių, išgyveno tikrą, krikščionišką bendrystę giesmėje, maldoje, Dievo žodžio klausyme.
Po dviejų su puse valandos kelio autobusu iš Jurbarko pagaliau atvykome į Panevėžio evangelikų liuteronų parapiją. Kitaip nei kiti dalyviai, daugelis mūsų choristų tokioje vaikų giesmių šventėje dalyvavo pirmą kartą, viskas atrodė nauja bei jaudinama: visur šmirinėjo daug vaikų bei jaunimo, bažnyčioje taip pat vyko nuolatinis judėjimas, vieni norėjo dar repetuoti, kiti ką tik pabaigę repetavimą bėgo dar pasipuošti, susitvarkyti iki šventės pradžios.

Lygiai 11 valandą prasidėjo oficialioji dalis. Po parapijos kunigo Arvydo Malinausko, LELB Vyskupo Mindaugo Sabučio ir kun. Juozo Mišeikio bei LEBMS pirmininkės Lauros Matuzaitės – Kairienės sveikinimo žodžių ir bendros giesmės, prasidėjo evangelikų liuteronų bažnyčios vaikų šventė „Giesmių giesmelė“.
Lietuvos bažnytinės muzikos gyvybingumą parodė plati repertuaro įvairovė – nuo tradicinių liaudies giesmių iki modernaus stiliaus, a capella arba su akompanimentu, vienbalsiai ir daugiabalsiai, lietuvių, latvių ir anglų kalbomis giedojo mažos giedojimo grupelės, duetai, tercetai, mažiukai ir vyresnieji solistai, profesionalūs ansambliai. Tačiau vieną bendrą bruožą turėjo visi kolektyvai: su džiaugsmu ir didžiuliu įsijautimu iš kiekvienos širdeles liejosi gražiai išmoktos giesmelės, garbindamos Viešpaties vardą.

Šventėje dalyvavo labai skirtingi chorai, jaunimo grupės, ansambliai atvykę iš 10-ties parapijų iš visos Lietuvos. Taip pat ir svečiai iš Latvijos Ogrės parapijos.
Giedojimo maratono pabaigoje nebuvo stokojama dėkingumo: parapijos šeimininkai dėkojo visiems chorams ir chorų vadovams už didžiulį ir prasmingą darbą bei atsidavimą. Su malda ir bendra giesme buvo baigiama „Giesmių giesmelės“ oficialioji dalis. Po to visi šventės dalyviai rinkosi prie bažnyčios paradinių durų bendrai atminimo nuotraukai ir pagaliau galėjo pasivaišinti užtarnautais pietumis.

Po sočių pietų visi šventės dalyviai dar nesiskirstė ir visi keliavo į Panevėžio vežimo lėlių teatrą – edukaciniai ekskursijai. Teatre jaunimas buvo trumpai supažindintas su lėlių teatro istorija, lėlių valdymo būdais, gaminimo technologijomis, turėjo galimybių pasigrožėti lėlėmis. Patys trumpai tapo aktoriais – išbandė pirštinines, lazdelines, marionetines lėles. Manau, visi ekskursijos dalyviai į namus parsivežė neišdildomų įspūdžių ir geros nuotaikos.
Po nuotaikingos edukacinės ekskursijos buvo jaučiama ir gražios vaikų šventės pabaiga. Chorai vienas po kito ruošėsi kelionei atgalios į savas parapijas, taip pat ir mes lipome į savo autobusą, kuris mus parvežė į Jurbarką. Ir, nors buvome išsisėmę bei nuvargę po ilgos dienos, visi su džiaugsmu galvojome apie būsimą susitikimą kitais metais…

Jurbarko.info

(Visited 44 times, 1 visits today)
123456