Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Įgyvendinamas projektas – nauda mokyklai ir bendruomenei

Skirsnemunėje įgyvendinamas projektas „Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projektą, finansuojamą VVG „Nemunas“, įgyvendina mokykla, o partneriai yra miestelio bendruomenė ir Jurbarko rajono savivaldybė.

Skirsnemunės centre stovintis didžiulis pastatas po vienu stogu talpina visas miestelio įstaigas. Tik vakarinė pastato dalis, prisišliejusi prie mokyklos, du dešimtmečius buvo nenaudojama – ten dabar ir triūsia statybininkai, rengdami patalpas bendruomenės reikmėms.

Mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė sakė, kad šis projektas atsirado pirmiausia galvojant apie ugdymo sąlygų gerinimą, nes rūsyje įrengtas technologijų kabinetas ir mokomosios dirbtuvės neatitinka higienos normų. Pasitarus su bendruomene nuspręsta ieškoti lėšų ir nenaudojamoje pastato dalyje įrengti patalpas, kurios tiktų ir mokyklai, ir bendruomenei.

„Finansinės paramos kreipėmės į vietos veiklos grupę „Nemunas“, o nuo 1990 m. nenaudojamas patalpas Jurbarko kultūros centras pagal panaudos sutartį perdavė mokyklai“,- pasakojo D. Saulėnienė.

 

Projekto bendra vertė 388 tūkst. litų, VVG „Nemunas“ skyrė 294449,23 Lt, o 54950,57 Lt PVM finansuojamas Žemės ūkio ministerijos. Projektui parengti mokykla nesamdė konsultantų, tą darbą atliko direktorės pavaduotoja ūkiui Edita Lendraitienė, konsultuojama tik VVG darbuotojų. „Nuo paraiškos pateikimo iki įgyvendinimo praėjo metai. Darbai jau eina į pabaigą, jie bus baigti gruodžio 23-ią. Labai atsakingai ir sklandžiai, pasitardama ir derindama su mumis dirba konkursą laimėjusi UAB „Jurmedija ,- pasakojo projekto vadovė. – Suremontuotoje dviaukščio pastato pirmame aukšte bus įrengtos mokomosios dirbtuvės, antrame – technologijų kabinetas. Patalpos pritaikytos neįgaliesiems.

Projekto partneriai Jurbarko rajono savivaldybė prisidės lėšomis, o Skirsnemunės bendruomenė – savanorišku neapmokamu darbu. „Jau tris savaitgalius mokiniai ir jų tėvai, mokyklos darbuotojai, bendruomenės nariai talkino prie atnaujinamo pastato – vežė smėlį, plyteles, tiesė pėsčiųjų takus. Dar laukia aplinkos tvarkymo darbai, o prieš atidarymą reikės išvalyti patalpas“,- sakė projekto vadovė E. Lendraitienė.

Nors paraišką teikė ir projektą vykdė mokykla, mokomosios dirbtuvės ir technologijų klasė labai pravers ir bendruomenei. Iki šiol bendruomenė su savo renginiais ir mokymais glaudėsi bibliotekoje, kur mokytis įvairių technologijų sąlygos nepritaikytos. „Dieną čia vyks pamokos mokiniams, vakarais galės rinktis bendruomenės nariai,- rodydama naująsias patalpas sakė mokyklos direktorė D. Saulėnienė.- Be to, pagražės ir miestelis, juk belangė griūvanti siena tikrai jo nepuošė. Stengėmės ne tik dėl savęs, nes juk ir mokykla yra bendruomenės dalis.“

Įgyvendinus projektą „Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“, naujosios patalpos kol kas bus be baldų ir įrangos – tam šio projekto lėšų nebuvo skirta. Tačiau mokykla vietos veiklos grupei „Nemunas“ teikė dar vieną paraišką ir tikisi, kad kitais matais kabinetai bus įrengti.

 

Jurbarko.info

(Visited 28 times, 1 visits today)
123456