Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Pasikeitimai Jurbarko savivaldybės administracijoje

jurbarko-savivaldybeVasario 15 d. iš Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės (darbui su Taryba) pareigų pačios prašymu buvo atleista ilgametė savivaldybės administracijos darbuotoja Vanda Kirstukienė. Direktoriaus įsakymu nuo vasario 25 d. į šias pareigas pačios prašymu perkelta Juridinio skyriaus vedėja Rūta Vasiliauskienė.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. savivaldybės administrcijoje pradėjo dirbti du nauji skyrių vedėjai: Žemės ūkio skyriaus vedėju tapo šio skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Ambrakaitis, o Juridinio skyriaus vedėja – to paties skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Vančienė. Abiejų specialistų darbas kasmetinio vertinimo metu jų tiesioginių vadovų buvo įvertintas labai gerai, ir tai jiems suteikė karjeros galimybę.

Algirdas Ambrakaitis savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje vyriausiuoju specialistu melioracijai pradėjo dirbti 2006 m. kovo 1 d. Laimėjęs konkursą, nuo 2010 m. sausio 1 d. jis tapo karjeros valstybės tarnautoju – Žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu. Algirdas Ambrakaitis Lietuvos žemės ūkio universitete baigė hidrotechnikos studijas ir 2003 metais įgijo aplinkos inžinerijos bakalauro, o 2006 metais – magistro kvalifikacinį laipsnį. Pagrindinė A.Ambrakaičio veiklos sritis buvo savivaldybei priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, eksploatavimo, remonto ir statybos darbų organizavimas. Susirgus buvusiam Žemės ūkio skyriaus vedėjui Antanui Navickui, Algirdas Ambrakaitis nuo 2012 m. vasaros laikinai ėjo skyriaus vedėjo pareigas.

Rūta Vančienė baigė teisės studijas Mykolo Riomerio universitete, 2006 metais jai suteiktas bakalauro, o 2008 metais – magistro kvalifikacinis laipsnis. R.Vančienė savivaldybės administracijoje pradėjo dirbti 2006 m. spalio 30 d. – laimėjusi konkursą buvo paskirta Juridinio skyriaus vyriausiaja specialiste. Rūta Vančienė teikė pirminę teisinę pagalbą, atstovavo savivaldybės administracijai teismuose, praneša Jurbarko savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

Jurbarko.info

(Visited 123 times, 1 visits today)
123456